eerstejaarscursus 1998-1999

standaard-Mandarijnmaandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9:15u tot 11:00u: grammatica en leesvaardigheid
van 11:15u tot 12:00u of van 12:15u tot 13:00u: spreek- en luistervaardigheid


informatie voor eerstejaars studenten over het eerste tentamen MCI

de onderstaande gegevens gelden zowel voor het tentamen als voor het hertentamen

tentamenstof
  • DeFrancis, Beginning Chinese, les 1 t/m 12
  • DeFrancis, Beginning Chinese Reader, karakterkennis: les 1 t/m 17
  • DeFrancis, Beginning Chinese Reader, teksten lezen: les 1 t/m 12
tentamenonderdelen
  • karakterkennis (lege plekken invullen)
  • vertaling Nederlands-Mandarijn (in Han4yu3 Pin1yin1-transcriptie)
  • vertaling Mandarijn - Nederlands (passages uit behandelde teksten)
tentamendata

zie het tentamenrooster


laatste wijziging 2 november 1998

home