keuzevak 1998-1999

talen van de wereld

Helma van den Berg en Jeroen Wiedenhof

tweede semester, dinsdagen van 15:15u tot 17:00

het college is dit semester komen te vervallen 
omschrijving Dit college biedt een overzicht van de grammaticale structuur van dertien talen van verschillende taalfamilies. De talen zijn uitgekozen op geografische en typologische spreiding. De meeste van de ruim 5000 talen die op de wereld gesproken worden, hebben een structuur die afwijkt van die van de ons bekendere Europese talen. Dit betreft zowel de klankleer als de morfologische structuur van woorden en de zinsbouw. In deze korte kennismaking ligt de nadruk op saillante eigenschappen van de betreffende taal. Tijdens het college zal een korte tekst ten gehore worden gebracht en geanalyseerd tot op morfeemniveau.
docenten verschillende docenten o.l.v. mw. dr. H.E. van den Berg (VTW) en dr. J.M. Wiedenhof (Talen en culturen van China)
studiebelasting 3 studiepunten; niveau A
doelgroep studenten met belangstelling voor talen en taalkunde
voertaal Nederlands en incidenteel Engels
onderwijsvorm hoorcollege
literatuur Een syllabus met korte inleidingen in de verschillende talen vanaf januari beschikbaar op het secretariaat van de opleiding VTW, P.N. van Eyckhof 3, WSD gebouw 1165, kamer 104A. De syllabus bevat per taal een literatuuropgave.
toetsing schriftelijk tentamen over collegestof en literatuur
doorgang bij 10 studenten
rooster 2e semester, dinsdagen van 15:15 tot 17:00 uur
aanmelden bij secretariaat VTW, P.N. van Eyckhof 3, WSD gebouw 1165, kamer 104A
informatie inhoudelijke informatie bij Van den Berg, 1165/102A en Wiedenhof, 1177/013
 laatste wijziging 13 september 1998

home