facultatieve cursus Chinese taalkunde 2004-2005

Chao Chao rauw

Jeroen Wiedenhof

algemene informatie

Chao rauw is een initiatief van de sectie Taal van de opleiding Talen en culturen van China. Het college is bedoeld als noodopvang voor hogerejaars studenten met een taalkundige belangstelling. De bijeenkomsten zijn informeel. Doel is het lezen van een van de klassieke werken uit de Chinese taalkunde: Yuen Ren Chao's Grammar of spoken Chinese. Uitgave: Berkeley: University of California Press, 1968.

De organisatie van dit college is in handen van Katia Chirkova (email: k.chirkova(at)let.leidenuniv.nl).

Zie over Yuen Ren Chao's Grammar of spoken Chinese ook de Bochum seminar in linguistics.


tijd en plaats


handige hulpjes

 terminologie  gesproken materiaal  IPA

rooster

| 9 mrt | 23 mrt | 6 apr | 20 apr | 11 mei


voor 9 maart 2005

Tekst

De pagina's i-xxx en 1-56.

Leeshulp

In de map "Chao rauw" (collegeplank Wiedenhof in de bibliotheek Sinologie) liggen voor u klaar:

voor 23 maart

Tekst

De pagina's 22 tot en met 82.


voor 6 april

Tekst

Tot en met pagina 104.


voor 20 april

Tekst

Tot en met pagina 166.


voor 11 mei

Tekst

Tot en met pagina 257.


laatste wijziging 4 mei 2005


home