tweedejaars cursus 2003-2004

Klassiek Chinees

Jeroen Wiedenhof

docenten

Burchard Mansvelt Beck, 1177/008, 071-527.2521
Jeroen Wiedenhof, 1177/003, 071-527.2524

tijd en plaats

dinsdagen van 14:15u tot 15:00u, Wiedenhof, zaal 1175/152

donderdagen van 11:15u tot 13:00u,
Mansvelt Beck; zalen:

op 11 sep in zaal 1175/148 op 16 okt in 1175/148;
van 18 t/m 25 sep in 1170/004; van 23 okt t/m 6 nov in 1170/002;
op 2 okt in 1175/148; op 13 nov in 1175/148;
op 9 okt in 1170/004; van 20 nov t/m 4 dec in 1170/002

de onderstaande beschrijving heeft met name betrekking op de colleges van Wiedenhof


extra opdrachten

16 sep | 14 okt21 okt |


vorm

De cursus Klassiek Chinees wordt gegeven in de vorm van een werkcollege. Aanwezigheid en voorbereiding zijn een voorwaarde voor deelname. Per college worden teksten opgegeven. De teksten moeten voorafgaand aan het college zijn gelezen en vertaald. Deelnemers aan de cursus dienen deze vertaling schriftelijk uit te werken, en hun vragen en aantekeningen mee te nemen naar het college.


inhoud

Als vervolg op de eerstejaars inleiding wordt in dit college de grammaticale kennis uitgebouwd en aan de woordenschat gewerkt. Aan het begin van het college wordt de student vertrouwd gemaakt met het eenvoudige Klassiek Chinees van het encyclopedische woordenboek Ci2 hai3 ('De zee van woorden'), zodat dit zelfstandig kan worden geraadpleegd bij het lezen van de overige teksten. Chronologisch bestrijken de teksten van dit college twee millenia in vogelvlucht.


materiaal

A.S. Keijser en J.M. Wiedenhof, Van de Han tot de Republiek: Tweedejaars cursus Wényán. Geannoteerde reader voor werkcollege Klassiek Chinees. Deel 1: Teksten; Deel 2: Annotaties. Zie voor de eerste vijf teksten de handout in de gele map op de plank Wiedenhof in de bibliotheek.


extra opdrachten

Voor 16 september 2003
1.  

Voor 14 oktober

2.  Leer de Hemelse Stammen en de Aardse Takken uit het hoofd.

3.  Wie was volgens de koning Wén? Wanneer leefde hij?

4.  Wie waren volgens de de vier vrienden van koning Wén? (Tip: zoek niet onder , maar onder ).


Voor 21 oktober

Nogmaals 4: wie waren volgens de de vier vrienden van koning Wén? (Tip: zoek niet onder , maar onder ).

5.  Wat is nu eigenlijk het verschil tussen de eerste en de tweede uitspraak die de geeft onder ?

TIPS

Kijk eerst goed na hoe het -systeem werkt; van welk van de twee karakters komen (a) toon; (b) beginklank; (c) eindklank? Zoek dan beide uitspraken van het karakter op in de volgende twee bronnen, die voor u klaarstaan op de collegeplank in de bibliotheek.

6.  Het jaar 2000 was volgens de Chinese cyclische kalender een -jaar. Wat zijn dus de cyclische tekens voor de jaren a. 2002; b. 1998; c. 1940; d. 3000? Geef steeds karakters en transcriptie.

7.  Het jaar 2002 was volgens de Chinese cyclische kalender een -jaar. Wat zijn dus de cyclische tekens voor de jaren a. 2010; b. 2012; c. 1983; d. 2103? Geef steeds karakters en transcriptie.


toetsing

Elk semester wordt afgesloten met een tentamen; elk tentamen heeft een hertentamen. Inhoudelijk beslaan de tentamens de grammatica en woordenschat die in de colleges behandeld zin. Getoetst worden zowel kennis als begrip, dat wil zeggen het vermogen om het geleerde toe te passen.

Administratieve details over studiepunten, het gewicht van elk onderdeel, tentamendata en dergelijke staan vermeld in de studiegids en in het tentamenrooster van de opleiding.


evaluatie

Docenten zijn voor het verbeteren en handhaven van de kwaliteit van het onderwijs voor een belangrijk deel afhankelijk van de reacties van de deelnemers aan hun colleges. Opmerkingen over vorm en inhoud van dit college zijn dan ook zeer welkom, hetzij tijdens het college zelf (voor zover daar tijd voor is), hetzij op een ander tijdstip.

Tijdens de laatste bijeenkomst wordt meestal een schriftelijke evaluatie gehouden. Deelnemers kunnen dan gedurende 15 à 20 minuten op een evaluatieformulier in afwezigheid van de docenten hun oordeel geven over het onderwijs. Deze evaluatie is anoniem. De ingevulde formulieren worden door het secretariaat van de opleiding bewaard in een verzegelde envelop. Docenten hebben geen recht op inzage voordat het eindcijfer is vastgesteld.


laatste wijziging 14 oktober 2003

home