Grammatica van het Mandarijn

 

Het ervaringsaspect: guo ~ guò

 

Jeroen Wiedenhof

Literatuur

Vooraf lezen

Meenemen

Hoofdlijnen

Van werkwoord guò naar suffix guo ~ guò

Overeenkomsten en verschillen in de uitspraak

Overeenkomsten en verschillen in de betekenis

Terminologie

"Dynamic" tegenover ervaring

Le 了 vergeleken met guo ~ guò

Perfectiviteit (voltooide en aanstaande gebeurtenis) tegenover ervaringsaspect

Ontkenningen en vragen

Frequentie

Vertalingen in het Nederlands

Opdracht: Het ervaringsaspect

index grammaticacolleges

laatste wijziging: 21 februari 2014 | home