Grammatica van het Mandarijn

 

Tijdstip en tijdsduur

 

Jeroen Wiedenhof

Literatuur

Vooraf lezen

Tijdsduur en tijdstip

Voorbeelden van verschillen tussen Mandarijn en Nederlands

Mnd. 最近 zuìjìn: 'zeer recent' ~ 'zeer binnenkort': proximiteit

Ndl. uur tegenover Mnd. 鐘頭 zhōngtou en 點 ( 鐘 ) diǎn (zhōng)

Constructie met het werkwoorden

Verschillen in constructie met en zonder ontkenning

Check:

  • Wat betekent nu Tā yí ge xīngqi shàng kè?
  • Hoe kun je in TB op p. 118 de "foute" zin (F) *Wǒ sì ge xīngqi shàng le shǔqī bān repareren?

Probleemgeval: tijdsuitdrukking achter het werkwoord

Anders geformuleerd: meer dan één element achter het werkwoord wordt vermeden

Verschillende oplossingen:

  • Werkwoord herhalen: zhù Zhōngguo zhù sān nián
  • Tijdsuitdrukking ingesloten in het object: xué le sān nián de Zhōngwén le
  • Vooropplaatsing als topic: Zhōngwén xué le sān nián
  • Gebruik van bijwerkwoorden: zài Zhōngguo zhù sān nián
  • Vooropplaatsing volgens de -constructie (volgt in les 15): bǎ shū kàn le sān fēn zhōng

Nota bene:

  • Elke oplossing brengt zijn eigen betekenisveranderingen mee; en mede daarom:
  • Niet elke oplossing is voorhanden voor elke zin

Opdracht: Tijdstip en tijdsduur

index grammaticacolleges

laatste wijziging: 1 maart 2020 | home