Grammatica van het Mandarijn

 

Vooruitblik op les 11

 

Jeroen Wiedenhof

Literatuur

(achteraf) Lezen

Meenemen

Hoofdlijnen

De vergelijkende constructie met

Stellende, vergelijkende/vergrotende en overtreffende trap in het Nederlands

Gradatie in het Mandarijn (GR §§ 6.1-6.2)

De betekenis van bijvoeglijke naamwoorden

Gebruik van hái 還 'nog', gèng 更 'des te meer', tài 太 'te' en zuì 最 'meest'

Het gebruik van 比 'vergelijken' (GR § 6.3)

Vergelijking met de constructie van bijwerkwoorden

Uitbreidingsmogelijkheden

Het perfectieve aspect met le

Het koppelwerkwoord huì

Yi diǎr ~ yi diǎn ~ diǎr ~ diǎn (一)點(兒) 'een beetje'

index grammaticacolleges

laatste wijziging: 28 januari 2016 | home