Grammatica van het Mandarijn

 

Warming up

 

Jeroen Wiedenhof

Literatuur

(achteraf) Lezen

Meenemen

Behandelde stof

Vooruitblik op het semester

Evaluatie en uitwerking

Kersttentamen en hertentamen

Derde tentamen = karaktertoets

Leesstof, lesstof en leerstof

Naslag en voorbereiding

Te lezen (in twee betekenissen): 畫兒上的美人

Onderdeel Taal en schrift

Taalverwerving en taalkunde

Doel en nut in het kader van een sinologische studie

Onderscheid tussen taal en schrift (Path to English 9'21")

 

Recapitulatie

Zin uit het tentamen

 

Misgelopen vertalingen

王先生賣東西特別便宜。

 

'Meneer Wang verkoopt heel erg goedkope dingen.'

開商店第一個月, ...

 

'De winkel is nu één maand open...'; 'Hij heeft de winkel in januari geopend...'

 

Enkelvoud, tweevoud en meervoud

Getal als categorie in verschillende talen

 

Het gebruik van maatwoorden

 

 

 

 

 

index grammaticacolleges

laatste wijziging: 21 januari 2020 | home