GRAMMATICA VAN HET MANDARIJN

 

Jeroen Wiedenhof

Introductie

Het Mandarijn is een van de meest gesproken talen ter wereld. Ongeveer een miljard mensen in China, op Taiwan en in Singapore spreken het Mandarijn als moedertaal, en ook onder Chinezen buiten China is het aantal sprekers sterk toegenomen.

Grammatica van het Mandarijn is een overzichtelijke taalbeschrijving op basis van de hedendaagse spreektaal. Aan de hand van levendige voorbeeldzinnen worden klankleer, zinsbouw, woordsoorten, grammaticale functiewoorden en morfologie helder en gedetailleerd besproken. Een apart hoofdstuk met veel illustraties biedt een grondige en originele inleiding op het Chinese schrift.

Sinds de vierde herziene druk (2015) is de tekst bijgewerkt ter gelegenheid van de internationale editie (A grammar of Mandarin, 2015).

Index

Uitgave

Hoofdstuktitels

Achtergrond

Voorproefjes

De pers

Interview

Boeken van dezelfde auteur

Uitgave

Jeroen Wiedenhof, Grammatica van het Mandarijn

Amsterdam: Bulaaq, 2004

2e druk 2006

3e herziene druk 2012

4e herziene druk 2015

5e druk 2019

Geïllustreerd en met taalkaart

Gebonden, met leeslinten

xxi + 432 blz., formaat 18 x 24,6 cm

Prijs € 75,00

ISBN 978 90 5460 1821

Omslagfoto: Vincent Mentzel, Rotterdam

Omslagontwerp: Marjo Starink, Amsterdam

Tekstverzorging en lay-out binnenwerk: Henk Pel, Zeist

Kaartwerk: UvA-Kaartenmakers, Amsterdam

—Te verkrijgen in elke boekhandel in Nederland en België

Hoofdstuktitels

1. Het Mandarijn

2. Klankleer

3. Onderschikking

4. Naamwoorden

5. Werkwoorden

6. Eigenschappen en toestanden

7. Ontkenningen en vragen

8. Tijd, aspect en modaliteit

9. Tellen en sorteren

10. Morfologie

11. Functiewoorden

12. Het Chinese schrift

Appendices

Glossarium

Verwijzingen

Register

Achtergrond

Voor het eerst sinds vele decennia stelt dit boek het Mandarijn als spreektaal centraal.

De laatste taalbeschrijving die gewijd was aan het gesproken Mandarijn was de legendarische Grammar of Spoken Chinese van Yuen Ren Chao uit 1968. Hierin beschreef Chao vooral de taal van zijn jeugd in de eerste helft van de twintigste eeuw. China heeft sindsdien ingrijpende politieke, economische en sociale revoluties doorgemaakt, waardoor de taal sterk is veranderd.

Juist het gesproken Mandarijn wijkt af van het beeld dat oprijst uit de meeste Chinese grammatica's. Dit is onder meer te wijten aan de invloed van de literaire traditie op de Chinese taalkunde, waardoor de schrijftaal vaak als norm optreedt. Tegelijkertijd is in de taalwetenschap het verzamelen van spontaan materiaal uit de spreektaal minder vanzelfsprekend geworden. Kortom: het was hoog tijd voor een nieuwe, nauwkeurige beschrijving van het Mandarijn.

Uitgangspunt van de beschrijving is het dialect van Peking, dat als standaard-Mandarijn in alle Chinese scholen wordt onderwezen. Waar mogelijk en relevant zijn vergelijkingen gemaakt met gegevens uit Taiwan, waar het Mandarijn een eigen identiteit heeft ontwikkeld.

De auteur heeft ruime taalkundige ervaring met het gesproken Mandarijn. Sinds zijn dissertatie (Meaning and syntax in spoken Mandarin, Leiden, 1995) heeft hij een breed corpus verzameld van spontane conversaties tussen moedertaalsprekers van het Mandarijn. In de voorbeeldzinnen van Grammatica van het Mandarijn is dit corpus aangevuld met veel nieuw materiaal dat direct uit de mond van sprekers is opgetekend.

Voorproefjes

Lees mee over...

 

pagina's 30-31
PDF

pagina's 80-81
PDF

pagina's 124-125
PDF

pagina's 338-339
PDF

De voorbeelden zijn afkomstig uit de eerste druk 
Tekst, grafieken en illustraties © 2004 Jeroen Wiedenhof en Uitgeverij Bulaaq 

Jeroen Wiedenhof

De pers

"Met 875 miljoen moedertaalsprekers is het Mandarijn veruit de grootste wereldtaal. De sinoloog Jeroen Wiedenhof schreef een dikke en toegankelijke grammatica die uitgaat van de spreektaal. [...] Een royaal naslagwerk, dat zich niet alleen richt op Nederlanders die het Mandarijn onder de knie proberen te krijgen – zowel beginners als gevorderden – maar ook op mensen die meer in het algemeen in talen geïnteresseerd zijn. Ook voor Nederlanders die geen woord Chinees spreken is het een zeer leesbaar boek, waarin uit de doeken wordt gedaan hoe het Mandarijn in elkaar steekt."

Berthold van Maris in "Het Chinees bestaat niet"
NRC Handelsblad, 27 nov 04, p. 43

 

"Grammatica van het Mandarijn is vooral bedoeld om naast een cursus als hulpbron te gebruiken. Wiedenhofs boek geeft niet alleen grammaticale regels, maar verklaart ook veel Chinese cultuur, gezien door de taal."

Wilfred Simons in "Chinese les: Zingen in de klas"
De Gelderlander, 20 nov 04, Wetenschapsbijlage p. 6

 

Een uniek werk over een van de meest gesproken talen ter wereld, dat in een grote leemte voorziet en voorlopig niet vervangen zal worden."

M.A. Leenhouts
Aankondigingen Nederlandse Bibliotheek Dienst, 16 sep 04, p. 3

 

"Taalkundige en sinoloog Jeroen Wiedenhof heeft het gesproken Mandarijn weten te vangen in een prachtig boek."

David Engelhard in " 'Ah, dinges, eh, Rong zeker?' "
China nu, jaargang 29, nummer 4, pp. 27-29

 

Zie verder de vakpers over de internationale editie van dit werk: A Grammar of Mandarin

Interview

Hoe?Zo!, het programma van Teleac over de wetenschap van alledag, wijdde op 28 juni 2004 aandacht aan de publicatie van Grammatica van het Mandarijn.

Op Radio 747 AM sprak Jeroen Dirks van de omroep Teleac/NOT met de auteur over het boek. Het interview is te beluisteren door hieronder op het luidsprekertje te klikken.

De volledige aflevering van 28 juni is te beluisteren in het Teleac radioarchief.

Boeken van dezelfde auteur

 

A Grammar of Mandarin

2015

 

 

 

Grammatica van het Mandarijn

2004, 20062, 20123, (herzien), 20154 (herzien), 20195

 

 

 

De uitspraak van het Mandarijn in 101 oefeningen

2006, 20092, 20153 (herzien), 20194

 

 

 

De grote taalatlas

1998, 19982, 19993 (herzien)

 

 

 

Meaning and syntax in spoken Mandarin

1995, 2018 (online PDF)

 

 

 

 

Grammatica van het Mandarijn kon worden geschreven dankzij de volgende beurzen:

laatste wijziging: 27 april 2019 | home