BA2-cursus 2021-2022

Chinese taalkunde: Taalvariatie

 

Jeroen Wiedenhof

"If every single living thing is different from every other living thing, then diversity becomes life's one
irreducible fact. Only variations are real. And to see them, you simply have to open your eyes."

Liam Neeson als Alfred Kinsey in Bill Condons film Kinsey (2004), 12':29" - 12':42"

Inhoud

Algemene informatie

Tijd en plaats

Tijd: maandagen 15u15-17u00

Plaats: VRIESHOF 4 / 007

Campusprotocol van de Universiteit Leiden i.v.m. het COVID-19 virus

  • Dit protocol is niet vrijblijvend en geldt per 30 aug 21
  • Updates staan op een aparte webpagina van de instelling

 

Behandelde stof

Week 1 (ma 13 sep 21)

Inleiding

Formaliteiten

Zorg dat je deze leest!

Naslag

Warming up

 • De talen van China

 • Taalkunde: intro, deelgebieden & grensgebieden

 • Taalkundige termen in het Mandarijn en in het Nederlands

Audio & tekst

 • Behandeling van vragen

 • Behandeling van opdrachten

Audio & tekst

illustratie: Landzicht Houtsberg (2021)

Opdrachten

Schriftelijk voorbereiden! Raadpleeg de huisregels

Full steam

Het artikel "Full steam" is een beschouwing over geopolitieke ontwikkelingen in de Zuid-Chinese Zee uit het Banyan-blog van The Economist.

1.  Lees de tekst.

2.  Zoek bij alle Chinese eigennamen (= plaats- & persoonsnamen) de karakters en de uitspraak (Pinyin met tonen), en noteer deze.

3.  Geef in je eigen woorden weer wat de "goofy post-race interviews" in r. 2 vanuit sociolinguïstisch perspectief inhielden.

4.  Aan het eind van de eerste alinea is sprake van het Tanka-volk.

Check over dit volk:

a.  of zij op de lijst staan van minderheden (shǎoshù mínzú 少数民族) van de Volksrepubliek China;

b.  om hoeveel mensen het ongeveer gaat;

c.  wat voor taal/talen zij spreken, en tot welke taalfamilie die behoort/behoren;  

d.  hoe zij zichzelf noemen, in hun eigen taal/talen;

e.  hoe zij in het Mandarijn heten (karakters & Pinyin).

 

Uitsmijter

Paralympische spelen

De Paralympische Zomerspelen "2020" zijn een jaar later, van 24 augustus tot en met 5 september 2021 gehouden in Tokio.

In de medaillespiegel, het totaal aantal behaalde medailles per land, stond China bovenaan en eindigde Nederland op de vijfde plaats.

5 a.  Hoe zeg je 'Paralympische Spelen' in het Mandarijn?

Noteer uitspraak (Pinyin met tonen), en (waar relevant) ook een meer letterlijke betekenis.

b.  Waar kun je de informatie van vraag 5a het best halen?

c.  Wat is de herkomst van de Nederlandse term? En van de Mandarijnse?

d.  Hoe zit de Nederlandse term in elkaar? En de Mandarijnse?  

e.  Tot welk taalkundig (deel)gebied behoort vraag 5c? En vraag 5d?


Week 2 (ma 20 sep 21)

Y.R. Chao: grondlegger van de moderne Chinese taalkunde

In de Chinese taalkunde van de twintigste eeuw steekt één naam uit boven alle andere: die van de Chinees-Amerikaanse onderzoeker Yuen Ren Chao.

Chao was een duizendpoot. Naast zijn fascinatie voor taal had hij grote belangstelling voor geluidstechniek, muziek, volkskunst en volkstradities.

Zijn benadering was heel down-to-earth, en zijn teksten (zeker voor zijn tijd!) zeer toegankelijk. Wat hij ook tegenkwam, hij wist het duidelijk, eerlijk en nauwkeurig te documenteren.

We lezen deze week Chao's stimulerende verkenning van een van de grote formatieve aspecten van taal: de betekenis.

Tekst

Yuen Ren Chao, "Ambiguity in Chinese".

Achtergrond

Jeroen Wiedenhof, "Praten met platen".

Over het pionierswerk van Yuen Ren Chao.

In: Vol van karakter: Chinees in Leiden.

Leiden: Stichting Taalmuseum, 2017, pp. 19-21.

Opdrachten

Schriftelijk voorbereiden! Raadpleeg de huisregels

6. Individueel & collectief, n.a.v. sessie 1

a. voor niet- & deeltijd-sinologen, maar ook voor iedereen bij wie het was weggezakt:

Check het overzicht van Chinese talen in § 1.1 in Grammatica van het Mandarijn

Van het werk is de Engelse editie (A grammar of Mandarin, 2015) ook als e-editie te raadplegen: zie de UB-catalogus.

 • Check ook of je deze talen ook op een blinde kaart kunt localiseren.
 • Zorg dat je deze taalnamen kunt uitspreken, transcriberen, en in karakters kunt schrijven.

b.  voor Milan: zoals we zagen, behoren de talen die in China worden gesproken tot verschillende taalfamilies.

Drie daarvan zijn op college kort toegelicht: de Sinitische (met talen zoals het Hakka en het Mandarijn), de Altaïsche (b.v. het Kazakhs en het Mantsjoe) en de Indo-Europese (b.v. het Sarikoli).

Ga na welke taalfamilies nog meer in China zijn vertegenwoordigd, en geef van elk van deze taalfamilies steeds twee talen die ertoe behoren: één in China en één buiten China.

Tip: check in de Handige hulpjes hieronder de link naar "Talen van de wereld".

c.  voor Koen: Formuleer kort (maximaal twee zinnen) wat het verschil is tussen Taiwanees en Taiwanees Mandarijn.

d.  voor Chenxin: op college zijn de Nederlandse termen behandeld voor de deelgebieden van de taalkunde.

Noteer hiervoor de Mandarijnse namen:

(i) in karakters, en

(ii) volgens de uitspraak in Pinyin met tonen.

7.  Lees Yuen Ren Chao's artikel "Ambiguity in Chinese"; zie de PDF-link in Brightspace.

Noteer waar je vragen of problemen in de tekst tegenkomt.

Neem je aantekeningen mee naar de klas:

op college gaan we pagina voor pagina door de tekst om deze punten te behandelen.

Bij de leesteksten van deze cursus:

– Als verplichte leesstof voor dit college zullen we géén gebruik maken van heel lange teksten.

Daar staat tegenover dat je de teksten met volle aandacht moet lezen, en vooral: overdenken!

Gezien het inleidende karakter van de cursus: let daarbij vooral op de gebruikte termen en begrippen.

– Maak voor de opdrachten in deze cursus gebruik van de handboeken in de Azië-bibliotheek.

Als je daar de weg niet kunt vinden: meld mij dit dan even.

– Schaf een exemplaar aan, en/of check in de UB de electronische beschikbaarheid van:

P. H. Matthews, The Concise Oxford Dictionary of Linguistics.

Oxford: Oxford University Press, 2007 & latere edities.

8.  Zoek via internet (bibliotheekcatalogi, zoekmachines) antwoord op de volgende vragen:

a. Wanneer leefde Yuen Ren Chao?

b. Hoe luidt zijn Chinese naam?

c. Wat is de titel van zijn chef-d'oeuvre?

d. Wanneer verscheen dat werk? Hoe oud was Chao dus toen dat boek verscheen?

9.  Verzamel of bedenk zelf gevallen van (a) synonymie; (b) homonymie; (c) polysemie.

Schrijf steeds apart de vorm en de betekenis op. Let daarbij op de transcriptie.

Zoek twee gevallen per taal voor het Nederlands, voor het Mandarijn en een derde taal naar keuze.

Als je de gevallen niet bedenkt maar verzamelt: schrijf de hele zin zo precies mogelijk op; schrijf datum, plaats en context erbij.

10.  Hoe heet het transcriptiesysteem dat Chao in dit artikel gebruikt? Waarom gebruikt hij niet gewoon Pinyin?

11.  Zijn de volgende paren van uitdrukkingen voorbeelden van

a.  een 'Z-relatie', dat wil zeggen wat Chao hier een skewed relationship noemt?

b.  homonymie?

c.  polysemie?

d.  of: geen van deze drie gevallen?

 • stroom 'stromend water' en stroom 'stromende elektronen'
 • witbrood en wit brood
 • een gezellig eettentje en een gezellig etentje
 • sectie en sexy
 • diep bukken en het leenwoord debuggen, uitgesproken met een [k] in plaats van de Engelse [g]
 • yí ge rén 'één persoon' en yí ge rén 'in z'n eentje'
 • yí ge rén 'één persoon' en yi ge rén 'een persoon'
 • Tā géi wǒ mái bēr xiǎoshuōr. en Tā mái bēr xiǎoshuōr géi wǒ.
 • brood op de plank in de letterlijke betekenis 'brood dat op een plank ligt' en brood op de plank in de overdrachtelijke zin van 'geld om van te leven'
 • Wie heeft wát gedaan? (met klemtoon op wat) en Wie heeft wat gedaan? zonder deze klemtoon

Uitsmijter

Ver-Xi'ing

In de Volkskrant van deze week schrijft China-correspondent Leen Vervaeke over de "ver-Xi'ing" van China.

12 a.  Hoe klinkt dit uitgesproken?

b.  Hoe kun je dat weten?

c.  Hoe schrijf je deze uitspraak op?

Bron: Leen Vervaeke, "Xi trekt de teugels aan: Revival van het communisme?". Volkskrant, 15 sep 21, p. 18.

 


Week 3 (ma 27 sep 21)

 


Handige hulpjes

 Terminologie

 Schrijfwijzer

 Transcriptiewijzer

 Talen van de wereld

 Redactiesymbolen

 e-ANS

 IPA Chart

 IPA sounds & videos

 IPA TypeIt

Sinitische talen

 Grammatica van het Mandarijn

 A grammar of Mandarin

laatste wijziging: 15 september 2021 | home