informatie over de tweedejaars cursus

INLEIDING CHINESE TAALKUNDE: TAALVARIATIE

Jeroen Wiedenhof

inhoud

taalkunde
deze cursus
onderdelen van de cursus


taalkunde


deze cursus


onderdelen van de cursus

Deze cursus beslaat twee uur college per week gedurende een semesters. De cursus wordt gegeven als werkcollege, waarbij aanwezigheid en deelneming verplicht zijn. Opdrachten tijdens het college leiden tot een deelcijfer (40% van het eindcijfer); het college wordt afgesloten met een werkstuk. Getoetst worden zowel feitenkennis als begrip, dat wil zeggen het vermogen om het geleerde toe te passen.

Administratieve details over studiepunten, het gewicht van elk onderdeel, tentamendata en dergelijke staan vermeld in de studiegids en in het jaarlijkse tentamenrooster.

De student doet zelf een voorstel voor een onderwerp van het werkstuk; nadere details worden bepaald in overleg met de begeleider. Het werkstuk is niet meer (maar ook niet minder) dan een verslag over een Chinees taalverschijnsel.Het werkstuk wordt intensief begeleid met proefversies; daarom heeft dit onderdeel geen herkansing.laatste wijziging 4 februari 2013

home