bijvakcursus 2003-2004

TRANSCULTURELE SEMANTIEK

Jeroen Wiedenhof

algemene informatie

Het college behandelt de zoektocht naar semantische universalia vanaf de zeventiende eeuw (bijvoorbeeld Leibniz, Wilkins) en de rol van de semantiek in taalkundige theorieën (bijvoorbeeld Saussure, Whorf), met speciale aandacht voor transculturele universalia en variatie (bijvoorbeeld Greenberg, Wierzbicka). De student wordt geleerd om concrete gevallen –bijvoorbeeld in de taal van de hoofdvakstudie– in detail te observeren, te analyseren, en te presenteren.


tijd en plaats


nader bekend te maken


handige hulpjes

terminologie | schrijfwijzer


inhoud, teksten en opdrachten


nader bekend te makenlaatste wijziging 3 april 2003

home