bijvakcursus 2005-2006

TRANSCULTURELE SEMANTIEK

Jeroen Wiedenhof

algemene informatie

Het college behandelt de zoektocht naar semantische universalia vanaf de zeventiende eeuw (bijvoorbeeld Leibniz, Wilkins) en de rol van de semantiek in taalkundige theorieën (bijvoorbeeld Saussure, Whorf), met speciale aandacht voor transculturele universalia en variatie (bijvoorbeeld Greenberg, Wierzbicka). De student wordt geleerd om concrete gevallen –bijvoorbeeld in de taal van de hoofdvakstudie– in detail te observeren, te analyseren, en te presenteren.

Zie verder de facultaire bijvakcursusinformatie.


tijd en plaats


nog niet bekend


handige hulpjes

 terminologie |  schrijfwijzer |  talen van de wereld |  taalkundige transcriptie


inhoud, teksten en opdrachten

(volgen)


eerste college

Onderwerpen van dit college


laatste wijziging 11 september 2005

home