cursus schriftelijk vertalen Mandarijn-Nederlands

collegejaar 1997-1998, tweede semester


eindopdrachten


N.B. gewijzigde regeling d.d. 13 mei 1998

Naar aanleiding van klachten van studenten over de moeilijkheidsgraad van de op 11 mei uitgedeelde teksten heb ik de eindopdrachten aan collega's voorgelegd, die voor sommige passages ook hun twijfels hadden. Daarom is tot de volgende regeling besloten.
  1. Er ligt voor elke deelnemer een nieuwe tekst klaar op het secretariaat (zie ook hieronder).
  2. U heeft nu de keuze om hetzij de oude tekst (tekst A) in te leveren, hetzij de nieuwe tekst (tekst B). Tekst A is moderner en bevat meer spreektaalelementen en verwijzingen naar de volksrepublikeinse politiek, en is daardoor inderdaad wat lastiger. Tekst B komt uit hetzelfde verhaal als tekst 4, die op het college van 23 februari werd behandeld.
  3. De nieuwe tekst ligt voor elke deelnemer tot maandagochtend 18 mei in het secretariaat klaar in een envelop. Niet opgehaalde teksten worden op maandag 18 mei na 12 uur 's middags per post verstuurd.
  4. In verband met het bovenstaande is de inleverdatum een week uitgesteld. De uiterste inleverdag is maandag 1 juni 1998.
  5. Mijn excuses voor het ongemak.


vertaalopdracht

tekst A

Iedere deelnemer ontvangt het volgende materiaal:

 
coll.krt#
eindopdracht - tekst A
92.11284
p. 17 "Ye2 shuo1 ye2 lao3 le0..." tot en met p. 18 "...quan2 cun1 fu4lao3 xiang1qin1 de0."
92.39065
p. 18 "Ye2 en4 zhe0 niang2..." tot en met "...yi4 nian2 yi2 ge0 san1 nian2 lia3."
93.10363
p. 18 "Shuo1 wo3 ming4 da4..." tot en met p. 19 "...pi1tou2 gai4nao3 de0 fan3ji1."
93.10401
p. 19 "Ni3 san1mei4..." tot en met p. 20 "...luan4 cuan4."
93.44292
p. 20 "Zai4 wo3 hen2 xiao3 de0 shi2hou0..." tot en met "...ne4me0 hui2 shi4."
93.51795
p. 20 "Nong2cun1 fu4qi3 hou4..." tot en met p. 21 "...dai4 zhe0 hai2zi0."
94.08959
p. 21 " 'Jia1 li3 ke2 hao3?'..." tot en met p. 22 "... 'Wo3men0 hui2 ba0?' "
94.09017
p. 22 " 'Hui2 nar3?' " tot en met "...she2me0 xiao4shun4?"
94.09114
p. 22 "Ye2 de0 huo3qi4..." tot en met p. 23 "...yi4 bao1 pu2tao0tang2."
94.09289
p. 23 "San1mei4 jiu0 shi0 kao4..." tot en met "...juan3 le0 jin4lai2."
94.09297
p. 24 "Wo3 mei2 ba3 niang2 qing3 hui2lai0..." tot en met "...yi3jing1 san1 nian2."
94.09351
p. 24 "Na4 shi0 er4jie3..." tot en met p. 25 "...jiu0 ming2bai0."
94.42383
p. 25 "Zan2 yao4 qu4 de0..." tot en met "...shi2wu1 ba1 suo3zi0!"
94.46559
p. 26 "Wo3 wu2 zhe0 zui3..." tot en met "...tie3qing1 qi0lai0."
94.47407
p. 26 "San1jie3 zhong1yu2..." tot en met p. 27 "...hao2tao2 qi0lai0."
94.65219
p. 27 "Wo3 dao4 si3..." tot en met "...mei2 you3 hui2lai2."
97.36417
p. 27 "Niang2 bu2 hui4..." tot en met p. 28 "...'Hui2 ba0.' "
97.37634
p. 28 "Wo3men0 bu4 hui2..." tot en met p. 29 "...tong2chuang2 gong4shui4 de0 zhang4fu0."
97.52048
p. 29 "Wo3 he2 ye2..." tot en met "...zu3chuan2 mi4fang1."
97.52056
p. 29 " 'Ni3 neng2 wen4 yi0 wen0...' " tot en met p. 30 "...fu2 le0 ta0 ji3 fen4."
tekst B

Iedere deelnemer ontvangt het volgende materiaal:

 
coll.krt#
eindopdracht - tekst B
92.11284
p. 8 "Wo3 bu4 xu1yao4..." tot en met p. 10 "...wo3 you4 wen4 yi2 ju4."
92.39065
p. 10 "Wo3 gen1 wo3men0..." tot en met p. 12 "...na2 bu0 dao4 bian4hu2."
93.10363
p. 12 "Ai0ya0, you4 shi0..." tot en met p. 14 "...shi0 bian3yuan2 de0."
93.10401
p. 14 "Fang1 xiao2jie0..." tot en met p. 16 "...yao2 yao0 tou2 shuo1."
93.44292
p. 16 "Bing4ren2 ying4 le0..." tot en met p. 18 "...da3cha4 dao4."
93.51795
p. 18 "Xian4zai4 bu4 hao3..." tot en met p. 20 "...kan4 yi0 xia4."
94.08959
p. 20 "Ta1 yi3jing1..." tot en met p. 21 "...duan2duan3 de0 shen1yin2."
94.09017
p. 22 "Guo4 le..." tot en met p. 23 "...zou3 guo4 qu0 le0."
94.09114
p. 23 "Zhen1 mei2 you3..." tot en met p. 25 "...bao4yuan4 dao4."
94.09289
p. 25 "Xiao2jie0 a0..." tot en met p. 27 "...wang3 wai4mian4 zou3 le0."
94.09297
p. 27 "Zhei4 zhong3 ren2..." tot en met p. 29 "...ao4hui3......"
94.09351
p. 29 "Wo3 zheng1kai1 le0..." tot en met p. 31 "...gan1 fan4."
94.42383
p. 31 "Wo3 zai4 kan4..." tot en met p. 32 "...duan1 lai2 mei2 you3?"
94.46559
p. 32 "Lai2 luo0, lai2 luo0..." tot en met p. 34 "...mei2 you3 na2 zou3."
94.47407
p. 34 "Lao3 Zheng4..." tot en met p. 36 "...Hu2 xiao2jie0 shuo1."
94.65219
p. 36 "Ta1 dong3..." tot en met p. 38 "...zhu4yuan4 fei4."
97.36417
p. 38 "Wo3 kan4..." tot en met p. 40 "...hu1xi1 sheng1."
97.37634
p. 40 "Wo3 pang2bian1..." tot en met p. 42 "...bu4 li2 wo3?......"
97.52048
p. 42 "Dan4 shi0..." tot en met p. 43 "...bei4jing3."
97.52056
p. 43 "Lao3 Su1..." tot en met p. 45 "...shui4 le0."


[terug naar de pagina "schriftelijk vertalen Mandarijn-Nederlands"]
[naar Jeroen Wiedenhofs homepage]

laatste wijziging 19 juni 1998