Humanistisch Centrum Haaglanden


de zin en onzin van taal

Jeroen Wiedenhof


datum en tijd: zondag 30 maart 2003, 14:00u (zomertijd), zaal open: 13:30u
plaats: Humanistisch Centrum Haaglanden, Laan Copes van Cattenburch 72, Den Haag


"De mens is een sprekend dier. We weten hoe dat zo is gekomen. De biologische evolutie van de spraakorganen is overduidelijk in een sociale context ontstaan. Het vermogen om te spreken (en te zwijgen!) bood betere kansen op overleving en op nageslacht. Dus taal hielp de sprekende mens bij zijn evolutie.

Maar we weten niet welke omslag zich bij het ontstaan van taal in de menselijke geest heeft voltrokken. Wij gebruiken niet alleen taal, maar laten ons ook leiden door taal. De sprekende mens en zijn taal leven organisch in symbiose met elkaar. Talen veranderen en verdwijnen. Taal geeft ons macht en een nationale identiteit. Het biedt sociale samenhang en stuurt onze culturele tradities. Taal geeft ons wereldbeeld zin en betekenis. En zin is de grondslag voor taal.

Aan de Universiteit van Leiden bestudeert men de zin van taal in de evolutie. Ze denken daar dat onze hersenen groeiden door taalgebruik, niet andersom. Wat is de evolutionaire balans tussen taal en brein?

Onze inleider is Jeroen Wiedenhof, Leidse taalwetenschapper, deskundig in Chinese talen en bewerker van de Grote Taalatlas. Hij zal zijn visie toelichten in gesprek met Marco Oostdijk, communicatieadviseur. Hun gespreksthema's zullen onder meer zijn: Waarom is een wereldtaal geen succes? Waarom zijn humanisten zo 'talig?' Vinden religieuze mensen zin en betekenis zonder taal? In een open gesprek gaan zij natuurlijk ook op al uw vragen in. Wat vindt u, heeft de Nederlandse taal straks nog wel zin?"

tekst en illustratie: Nieuwsbrief Humanistisch Centrum Haaglanden, voorjaar 2003


Literatuur

Bolinger, Dwight, Language: The loaded weapon. London and New York: Longman, 1980.

Kortlandt, Frederik, "De buren van onze voorouders". Spinoza 97. Den Haag: NWO, 1997, pp. 9-17.

Grace, George W., The linguistic construction of reality. London: Croom Helm, 1987.

Steketee, Hans. "Britse hofdichter aarzelt over oorlog in Irak". NRC Handelsblad, 9 januari 2003, p. 4.


laatste wijziging 20 maart 2003

evolutionaire taalkunde