Pinyin Okay

   
software index
   
English version

Pinyin Okay is een TrueType Times font voor Windows en Mac waarmee de toontekens van het Hanyu Pinyin kunnen worden afgebeeld en afgedrukt. Hanyu Pinyin is een transcriptiesysteem voor het Mandarijn.


downloaden en installeren

 
pinyinok.ttf
   
pinyinok.fot
 


gebruiksaanwijzing

Windows 3.1: kbdusx.dll*) 
Windows 95: kbdusx.kbd
Windows 98: Kbdusx.kbd
Windows NT: Kbdusx.dll*)
Elk van deze toetsen is in deze instelling een dode toets, die pas effect heeft wanneer hij gevolgd wordt door een klinker naar keuze. Voorbeelden: <"> gevolgd door <a> geeft ä
<^> gevolgd door <e> geeft ê
In het font Pinyin Okay worden ä en ê op hun beurt omgezet in "a-eerste toon" en "e-derde toon".


laatste wijziging 24 december 2003

home