Proefstuderen aan de Universiteit Leiden

Opleiding Chinastudies

Jeroen Wiedenhof

Werkcollege: Wat is Chinees voor me?

In het werkcollege (in het Nederlands) ga je zelf aan de slag met het Chinees. Je oefent je eerste Chinese woordjes, leest een korte tekst over het Mandarijn en leert nadenken over de verschillen en overeenkomsten met je eigen taal.

Ter voorbereiding van het werkcollege moet je een tekst lezen en tien woordjes leren.

  1. De uitspraak van het Mandarijn
  2. Tien Mandarijnse woordjes
  3. Zelftest

1. De uitspraak van het Mandarijn

De tekst is afkomstig uit het boek Grammatica van het Mandarijn.

Het gaat om de volgende bladzijden:

bij blz. 12

Luister naar de drie voorbeelden uit Tabel 2.1:

dānzi ‘lijst’ – tānzi ‘stalletje’
dānzi ‘lijst’ – dūnzi ‘blok’

dānzi ‘lijst’ – dǎnzi ‘moed’

bij blz. 13

Luister naar de drie voorbeelden uit Tabel 2.2:

Yào mā. ‘We willen moeder.’

Yào má? ‘Wat wil je?’

Yào mǎ. ‘Ik wil een paard.’

Yào mà. ‘Je moet hem uitschelden.’

Yào ma? ‘Wil je het?’

bij blz. 14

Luister naar de drie voorbeelden uit Figuur 2.2:

neutrale toon: kort en onbeklemtoond

eerste toon: hoog en vlak

tweede toon: snel stijgend van midden naar hoog

derde toon: laag en dalend, dan eventueel stijgend naar halfhoog

vierde toon: snel dalend van hoog naar laag

bij blz. 15-16

Hier zijn nog meer voorbeelden van de Mandarijnse tonen. Let met name op de toonsymbolen:

eerste toon: een liggend streepje 'lied'
tīng 'luisteren'
dōng 'oost'
tweede toon: een accent aigu 'vastpakken'
jiáo 'kauwen'
líng 'nul'
derde toon: een omgekeerde circumflex mǎi 'kopen'
'paard'
dǒng 'begrijpen'
mái mǎ 'een paard begraven'
mǎi mǎ 'een paard kopen' 
vierde toon: een accent grave liù 'zes'
nèn 'mals'
'gaan'
neutrale toon: geen toonsymbool ba (een partikel dat suggestie uitdrukt)

2. Tien Mandarijnse woordjes

Voor het proefcollege moet je tien Mandarijnse woordjes leren.

Uitspraak: herkennen moet, zelf uitspreken mag. Leer ook de transcriptie met de toonsymbolen;

Betekenis: leer wat de woordjes in het Nederlands betekenen;

Karakters: de Chinese karakters in de laatste kolom hoef je niet te leren.

  Uitspraak, transcriptie Betekenis  Karakters 
1. bīngxiāng ijskast 冰箱
2. bǐnggān koekje 餅乾
3. gāo hoog
4. hóng rood
5. huār bloem 花兒
6. piányi goedkoop 便宜
7. shān berg
8. xiāng geurig, aromatisch
9. yuǎn ver, ver weg
10. yuànzi patio, binnenhof 院子

3. Zelftest

Voorafgaand aan het proefcollege kun je hier je kennis van uitspraak, transcriptie en betekenis testen.

laatste wijziging: 20 december 2013 | home