Publicaties

Jeroen Wiedenhof

Page index

Academic

2023  "Kostelijke onleesbaarheid". Wim van Anrooij en Paul Hoftijzer, red., Tot publijcque dienst der studie: Boeken uit de Bibliotheca Thysiana. Hilversum: Verloren, 2023, pp. 136-137.

2021  "Diverse language, diverse grammars: On quirky phenomena in Mandarin". Henning Klöter and Mårten Söderblom Saarela, eds., Language diversity in the sinophone world: Historical trajectories, language planning, and multilingual practices. Abingdon-on-Thames: Routledge, pp. 291-305.

2019b  Grammatica van het Mandarijn. Amsterdam: Bulaaq, 5e druk.

2019a  De uitspraak van het Mandarijn in 101 oefeningen.Amsterdam: Bulaaq, 4e druk.

2018  Meaning and syntax in spoken Mandarin (see 1995), online PDF edition.

2017e  "Script reform (20th century): History and analysis". Rint Sybesma, ed., Encyclopedia of Chinese languages and linguistics. Leiden, Boston: Brill, 2017, Volume 3, pp. 671-676.

2017d  "[The] Roman alphabet in China". Rint Sybesma, ed., Encyclopedia of Chinese languages and linguistics. Leiden, Boston: Brill, 2017, Volume 3, pp. 619-621.

2017c  "Names for the Chinese Language". Rint Sybesma, ed., Encyclopedia of Chinese languages and linguistics. Leiden, Boston: Brill, 2017, Volume 3, pp. 136-139.

2017b  "De 的/得/地". Rint Sybesma, ed., Encyclopedia of Chinese languages and linguistics. Leiden, Boston: Brill, 2017, Volume 2, pp. 1-4.

2017a  "Ambiguity, homonymy and polysemy". Rint Sybesma, ed., Encyclopedia of Chinese languages and linguistics. Leiden, Boston: Brill, 2017, Volume 1, pp. 136-139.

2015c  De uitspraak van het Mandarijn in 101 oefeningen. Amsterdam: Bulaaq, 3e herziene druk.

2015b  Grammatica van het Mandarijn. Amsterdam: Bulaaq, 4e herziene druk.

2015a  A grammar of Mandarin. Amsterdam: John Benjamins.

2012  Grammatica van het Mandarijn. Amsterdam: Bulaaq, 3e herziene druk.

2010  "Taal in wording". Jacob Kroeze, Taeke de Jong, Jeroen Wiedenhof, Simon de Vries, Darwin's quest: Vier lezingen bij een tentoonstelling, pp. 23-34. Delft: VSSD, 2010.

2009  De uitspraak van het Mandarijn in 101 oefeningen. Amsterdam: Bulaaq, 2e druk. Met cd.

2008c  "Language, brains and the syntactic revolution". Alexander Lubotsky, Jos Schaeken and Jeroen Wiedenhof, eds., Evidence and counter-evidence: Essays in honour of Frederik Kortlandt, Volume 2: General linguistics, Studies in Slavic and General Linguistics, Volume 33, pp. 415-428. Amsterdam: Rodopi.

2008b  Alexander Lubotsky, Jos Schaeken, and Jeroen Wiedenhof, eds., Evidence and counter-evidence: Essays in honour of Frederik Kortlandt. Volume 2: General linguistics. Amsterdam: Rodopi.

2008a  Alexander Lubotsky, Jos Schaeken, and Jeroen Wiedenhof, eds., Evidence and counter-evidence: Essays in honour of Frederik Kortlandt. Volume 1: Balto-Slavic and Indo-European Linguistics. Amsterdam: Rodopi.

2006b  De uitspraak van het Mandarijn in 101 oefeningen. Amsterdam: Bulaaq. Met cd.

2006a  Grammatica van het Mandarijn. Amsterdam: Bulaaq, 2e druk.

2005  "Purpose and effect in the transcription of Mandarin". 李哲賢 / Lee Jer-shiarn (ed. in chief), 2004 漢學研究國際學術研討會文集 [Proceedings of the International Conference on Chinese Studies 2004]. 斗六 / Touliu: 雲林科技大學 / National Yunlin University of Science and Technology, pp. 387-402.

2004  Grammatica van het Mandarijn. Amsterdam: Bulaaq.

1999  De grote taalatlas. Derde herziene druk. Zie 1998a.

1998b  "Is time running out fast? -- The diachronics of Chinese pǎo de kuài". Journal of Intercultural Studies, Volume 25, pp. 177-184. Osaka: Intercultural Research Institute, Kansai Gaidai University.

1998a  De grote taalatlas. Samenstelling: Bernard Comrie, Stephen Matthews en Maria Polinsky. Vertaling: Marc van der Meer en Frans Stoks. Taalkundige bewerking en redactie: Jeroen Wiedenhof. Haarlem: Schuyt & Co, 19981, 19982 (zie ook 1999).

1997b  Grammatica van het Mandarijn. Leiden: Sinologisch Instituut.

1997a  Review of Chaofen Sun, Word-order change and grammaticalization in the history of Chinese (Stanford: Stanford University Press, 1996). China Information, Volume XII, number 3, pp. 197-200.

1996d  Review of William G. Boltz, The origin and early development of the Chinese writing system (New Haven: American Oriental Society, 1994). T'oung Pao, Volume lxxiii, livres 4-5, pp. 381-385.

1996c  Review of C.-T. James Huang and Y.-H. Audrey Li (eds.), New horizons in Chinese linguistics (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996). China Information, Volume XI, number 1, pp. 131-134.

1996b  "Cantonese landmark: Review of Cantonese: A comprehensive grammar by Stephen Matthews & Virginia Yip [London: Routledge, 1994]". Glot International, Volume 2, issue 3, p. 19.

1996a  "Nexus and the birth of syntax". Acta Linguistica Hafniensia, Volume 28, pp. 139-150.

1995  Meaning and syntax in spoken Mandarin. Leiden: Research School CNWS.

Also available:

1994b  C.L. Ebeling, Een inleiding tot de syntaxis. Redactie: Jeroen Wiedenhof en Rieks Smeets. Leiden: The Hakuchi Press, 1994.

1994a  "[Negation in] Standard Mandarin". Peter Kahrel and René van den Berg (eds.), Typological studies in negation, pp. 93-124. Amsterdam: John Benjamins.

1993  " 'Three inches high' in Mandarin". J.C.P. Liang and R.P.E. Sybesma (eds.), From classical to 'three inches high': Studies on Chinese in honor of Erik Zürcher, pp. 183-194. Leuven: Garant.

1990  Review of S. Robert Ramsey, The languages of China (Princeton: Princeton University Press, 1987) and Jerry Norman, Chinese (Cambridge: Cambridge University Press, 1988). T'oung Pao, Volume lxxvi, livres 1-3, pp. 112-118.

Educational

2018  Jeroen Wiedenhof, "Writing on language". Leiden: LIAS/LUCL.

2015c  Jeroen Wiedenhof en Milan van Berlo, "Schrijfwijzer: Editie voor studenten Japanstudies". Leiden: LIAS/LUCL.

2015b  "An introduction to linguistic transcription". Leiden: LIAS/LUCL.

2015a  "Transcriptiewijzer". Leiden: LIAS/LUCL.

2013  Jeroen Wiedenhof, "Syllabus Chinese en algemene taalwetenschap". Leiden: LIAS/LUCL, 3e editie.

2009b  Jeroen Wiedenhof, "Syllabus Chinese en algemene taalwetenschap". Leiden: LIAS/LUCL, 2e editie.

2009a  Computer-Ondersteunde Leergang voor de Uitspraak van het Mandarijn (COLUM) [A Computer-Assisted Course in Mandarin Pronunciation], Ellips version.

2008b  Jeroen Wiedenhof, "Syllabus Chinese en algemene taalwetenschap". Leiden: Sinologisch Instituut.

2008a  Jeroen Wiedenhof, "Schrijfwijzer". Leiden: Sinologisch Instituut.

2005  Jeroen Wiedenhof, "Transcriptie en uitspraak van het Mandarijn". Leiden: Sinologisch Instituut.

2004  "Taal en transcriptie". Leiden: Sinologisch Instituut.

2003  Chin-Hui Lin, Jeroen Wiedenhof en Maghiel van Crevel, Aanvullende woordenlijst bij Integrated Chinese: Eerstejaars taalverwerving Mandarijn / 一年級漢語補充詞彙. Leiden: Sinologisch Instituut.

2002  Jeroen Wiedenhof, "Aanwijzingen voor het schrijven van een taalkundig werkstuk". Leiden: Sinologisch Instituut.

2001c  Jeroen Wiedenhof, webproject Grammatica van het Mandarijn voor studenten sinologie.

2001b  Chin-Hui Lin en Jeroen Wiedenhof, "Aanvullende leesteksten eerstejaars taalverwerving Mandarijn / 一年級漢語補充課文". Leiden: Sinologisch Instituut.

2001a  Maghiel van Crevel, Ans de Rooij en Jeroen Wiedenhof, "Eindrapport VLEM: Vernieuwing Eerstejaars Leergang Mandarijn" [Elementary Mandarin Teaching Materials Evaluation Project, Final Report]. Leiden: Sinologisch Instituut, 1 februari.

2000-2002  Computer-Ondersteunde Leergang voor de Uitspraak van het Mandarijn (COLUM) [A Computer-Assisted Course in Mandarin Pronunciation], Faculty of Letters, Leiden University

1998b-2000  Jeroen Wiedenhof, redactie, "Grondslagen alfa-informatica". Jaarlijks aangepaste bundel voor vakgroepoverschrijdend college Grondslagen alfa-informatica. Leiden: Faculteit der Letteren.

1998a  "Electronische post". "Grondslagen alfa-informatica", pp. 4.1-4.11. Zie 1998b.

1995b-2000  "Taalverwerving Mandarijn: eerstejaars syllabus". Jaarlijks aangepaste bundel voor eerstejaars werkcollege standaard-Mandarijn. Leiden: Sinologisch Instituut.

1995a  A.S. Keijser en J.M. Wiedenhof, "Van de Han tot de Republiek: Tweedejaars cursus Wényán". Herdruk met aanvullingen, januari 1995. Zie 1989.

1991  "A Mandarin speaker from Hong Kong". Volume 1: Introduction, Texts; Volume 2: Annotations. Textbook for a third-year course in spoken Mandarin. Leiden: Sinological Institute.

1990  "Een overzicht van enkele grammaticale functiewoorden in het standaard-Mandarijn". Naslagwerk voor eerstejaars werkcollege standaard-Mandarijn, Leiden: Sinologisch Instituut, 19901, 19912.

1989  A.S. Keijser en J.M. Wiedenhof, "Van de Han tot de Republiek: Tweedejaars cursus Wényán". Geannoteerde reader voor werkcollege Klassiek Chinees. Deel 1: Teksten; Deel 2: Annotaties. Januari 1989 (zie ook 1995a).

Other publications

2022  "Taawbees". Database-applicatie voor taalkundige waarnemingen. [link volgt]

2018  "Materie met karakter". De boekenwereld, jaargang 34, nummer 4, pp. 36-37. Stichting De Boekenwereld en Universitaire Bibliotheken Leiden, december 2018.

2017  Vol van karakter: Chinees in Leiden. Catalogus bij tentoonstelling. Leiden: Stichting Taalmuseum.

Video:

2015  "De wondere wereld van de Chinese talen". Krant met karakter, nummer 1, pp. 23-25. Leiden: Studenten Vereniging Sinologie.

2008  "Cursus Chinees voor beginners". J.O.S. Joustra, hoofdred., China: Wegwijzer voor een land in opkomst & gids voor de Olympische Spelen. Elsevier Speciale Editie. Amsterdam: Elsevier, februari 2008, pp. 78-79.

2007  "Spanning en ontspanning: over taalkunde en literatuur". Krant met karakter, themanummer Literatuur. Leiden: februari 2007.

2005  "Karakters uit het niets: De werelden van Xu Bing". Herdruk van 2003. Scriptores, jaargang 20, nummer 2, pp. 10-12. Rijen: Nederlands-Vlaamse vereniging voor kalligrafen.

2004  "Alma matrix: Een impressie vanuit de taalkunde". Forum, jaargang 4, nummer 1. Leiden: Faculteit der Letteren, februari 2004.

2003  "Karakters uit het niets: De werelden van Xu Bing". China nu, jaargang 28, nummer 1, pp. 13-15. Utrecht: Vereniging Nederland-China.

1999c  "Chinees is wat je zelf spreekt". China nu, jaargang 24, nummer 4, pp. 11-13. Utrecht: Vereniging Nederland-China.

1999b  "Verslag van ervaringen in de Summerschool in Language Engineering", 30 juli.

1999a  "Roddelen in de studio: Op zoek naar het gesproken Chinees". China nu, jaargang 24, nummer 1, pp. 4-6. Utrecht: Vriendschapsvereniging Nederland-China.

1998  "Profiel van de studie". Voorlichtingsgids Chinese talen en culturen studeren in Leiden. Rijksuniversiteit Leiden, Dienst interne en externe communicatie, oktober 1998.

1995  "Chinese diachronic syntax project: Progress report". University of California at Santa Barbara, August.

1992-1998  "Fǎtaal" [column over taal], aflevering 1 (maart 1992) t/m aflevering 25 (mei 1998). Krant met karakter. Leiden: Studentenvereniging Sinologie.

1992  "Pinyin". Lemma (tekst) in Grote Winkler Prins: Encyclopedie in 26 delen, deel 18, p. 469. Amsterdam en Antwerpen: Elsevier, 18701, 9e geheel nieuwe druk.

1991  "Chinese taal". Lemma (tekst en illustraties) in Grote Winkler Prins: Encyclopedie in 26 delen, deel 6, pp. 174-176. Amsterdam en Antwerpen: Elsevier, 18701, 9e geheel nieuwe druk.

1991  "Chinees schrift". Lemma (tekst en illustraties) in Grote Winkler Prins: Encyclopedie in 26 delen, deel 6, pp. 151-153. Amsterdam en Antwerpen: Elsevier, 18701, 9e geheel nieuwe druk.

1985  "Het nawoord van de Shuō Wén Jiě Zì" [The postface of the Shuō Wén Jiě Zì]. Afstudeerscriptie [M.A. thesis], Rijksuniversiteit Leiden, juli.

1982  "Een jaar China". Jan Paul Hinrichs en Pim van Sambeek, red., Leidse sinologen in de Chinese Volksrepubliek: Anno 1981, pp. 5-23. Leiden: De Lantaarn.

1974  "Rekenkunst uit het oude Egypte". De jonge onderzoeker, No. 3, pp. 76-78. Deventer: Stichting De Jonge Onderzoekers.

1973  Jeroen en Niels Wiedenhof, "Abakus: Rekeninstrument voor vingervluggen". De jonge onderzoeker, No. 6, pp. 18-21. Deventer: Stichting De Jonge Onderzoekers.

1972b  "De abakus". Jacobijn, november 1972, pp. 37-46. Boxtel: Jacob-Roelandslyceum.

1972a  "De Chinese taal". Jacobijn, februari 1972, pp. 11-14. Boxtel: Jacob-Roelandslyceum.

Interviews

 see C.V.

laatste wijziging: 30 mei 2023 | home