propedeusewerkstukken 2001-2002

Chinese taalkunde

Jeroen Wiedenhof


Eerstejaars studenten Chinese talen en culturen schrijven als onderdeel van het propedeuseprogramma een werkstuk. Het propedeusewerkstuk wordt begeleid door een van de docenten die colleges in het eerste jaar verzorgen. Onder mijn begeleiding kunnen werkstukken op het gebied van taal en taalkunde worden geschreven.

Zie ook:

informatie over de tweedejaars cursus inleiding taalkunde ter algemene oriëntatie over het vak taalkunde; en

richtlijnen voor het schrijven van een taalkundige scriptie voor meer technische details over het werkstuk.laatste wijziging 3 september 2001

home