propedeusewerkstukken 2003-2004

CHINESE TAALKUNDE

Jeroen Wiedenhof

context

Eerstejaars studenten Chinese talen en culturen schrijven als onderdeel van het propedeuseprogramma een werkstuk. Het propedeusewerkstuk wordt begeleid door een van de docenten die colleges in het eerste jaar verzorgen. Onder mijn begeleiding kunnen werkstukken op het gebied van taal en taalkunde worden geschreven.

werkwijze

zie verder

richtlijnen voor het schrijven van een taalkundige scriptie voor meer technische details over het werkstuk

informatie over de tweedejaars cursus inleiding taalkunde ter algemene oriëntatie over het vak taalkunde

de Colorado Style Guide voor het lezen van redactionele aanwijzingen in voorlopige versies


laatste wijziging 29 april 2004

home