Grammatica van het Mandarijn

 

Vooruitblik op les 12

 

Jeroen Wiedenhof

Literatuur

Nalezen

Bij de stof van de eerste week:

Vooraf lezen

Naslag

Meenemen

Hoofdlijnen

Categorische ontkenning

Met vragende voornaamwoorden:

  • Bevestigend: Shéi zhīdao. 'Iedereen weet het', Nǎr dōu yǒu. 'Overal heb je dat.'

  • Ontkennend: Shéi bù zhīdao. 'Niemand weet het', Nǎr dōu méi yǒu. 'Nergens heb je dat.'

Zonder vragende voornaamwoorden:

  • Alleen ontkennend, met behulp van ~: 'één': Yí ge péngyou méi yǒu. 'Ze heeft geen enkele vriend.', Tā yí ge zì hái bu rènshi. 'Hij kent geen enkel karakter.'
  • Let op de toon van van ~: 'één', in het bijzonder van yì diǎr (IC p. 50, vb. G, H en I)

Adjectieven als bijwoord gebruikt

Vergelijking Nederlands en Engels

Vergelijking Nederlands en Mandarijn (GR voorbeeld 6.20 )

Gāng 剛 en gāngcái 剛才

N.B. gāngcái 剛才 als "time word" (IC, p. 42)

Welke woordsoort is dit?

Reduplicatie

Bij bijvoeglijke naamwoorden:

  • Zonder neutrale toon: Intensiverend

  • (Met neutrale toon: causatief, d.w.z. werkwoordelijk gebruik van bijvoeglijke naamwoorden)

Bij werkwoorden:

Zie les 13 (volgend college)

index grammaticacolleges

laatste wijziging: 9 februari 2020 | home