Grammatica van het Mandarijn

 

Vooruitblik op les 13

 

Jeroen Wiedenhof

Literatuur

Vooraf lezen

Herlezen (herhaling)

Meenemen

Hoofdlijnen

Plaatsuitdrukkingen

Bepaling en kern

Vergelijking van woordsoorten in het Mandarijn en het Nederlands

Suffixen voor vorming van plaatsuitdrukkingen

Resultatieve werkwoorden

Naslag: zie apart college

Wie doet wat met wie: TB p. 88 en GR p. 279

Reduplicatie

Bij werkwoorden:

  • Zonder neutrale toon: Intensiverend

  • Met neutrale toon (al dan niet met yi 'een' als infix): trivialiserend

  • Met shi 'zijn' als infix: tegenstellend, als voorzin

Bij bijvoeglijke naamwoorden:

Zie les 12 (vorig college)

index grammaticacolleges

laatste wijziging: 21 februari 2020 | home