Grammatica van het Mandarijn

 

Vooruitblik op les 14

 

Jeroen Wiedenhof

Literatuur

Vooraf lezen

Herlezen (herhaling)

Meenemen

Hoofdlijnen

Het relevantiepartikel 呢 ne

Relevantie in een context, "Question Particle" en "Action in Progress"

Overige elementen in de context

  • Talige context
  • Buitentalige context

Combinatie met voegwoorden

Gebruik in vraagzinnen

Werkwoorden en zinnen als bepaling

Naslag:

De kern van de onderschikking sluit qua betekenis aan

bij subject, object, of bij geen van beide:

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

  • Bij het subject:

寫信的

xiě xìn de rén 'mensen die brieven schrijven'

寫的

xiě de rén 'mensen die het opschrijven'
  • Bij het object:

我媽媽寫的

wǒ māma xiě de ' karakters die mijn moeder heeft geschreven'

寫的

xiě de 'opgeschreven karakters'
  • Bij geen van beide:  

小孩兒吃飯的筷子

xiǎohár chī fàn de kuàizi 'stokjes waarmee kindertjes eten'

寫的時候

xiě de shíhou '[ten] tijd[e] van het schrijven'

De mogelijkheden verschillen vaak als kwestie van interpretatie

Samenspel van de context en de gegeven betekenissen:

  • 看我們的孩子

kàn wǒmen de háizi

     [kàn wǒmen] de háizi 'de kinderen die naar ons kijken'
 

kàn [wǒmen de háizi]

'kijk naar onze kinderen'
         
  • 看飯館的菜

kàn fànguǎn de càidān

     [kàn fànguǎn] de càidān 'een menu dat restaurants bekijkt'
 

kàn [fànguǎn de càidān]   

'bekijk het menu van een restaurant'
         
  • 吃麵條的筷子

    chī miàntiáo de kuàizi

     [chī miàntiáo] de kuàizi 'stokjes om bami mee te eten'
 

chī [miàntiáo de kuàizi]

'de bami-eetstokjes opeten'

Chinees in de praktijk

Samenspel tussen nieuwe woorden en bekende patronen:

 
 
 

Uitbreiding naar hele zinnen als lange bepaling

Duplo/Lego-effect

Afsluiting van langere bepalingen in de spreektaal:

Zuótiān wǎnshàng gēn nǐ yìqǐ lái wǒmen jiā hē báijiǔ de péngyou jīntiān méi lái. naast

Zuótiān wǎnshàng gēn nǐ yìqǐ lái wǒmen jiā hē báijiǔ de nèi ge péngyou jīntiān méi lái.

Terminologie:

Betrekkelijk voornaamwoord

"Betrekkelijke bijzin" in het Mandarijn

Zinnen met 是 shi 'zijn'

Het gebruik van shi als parachuteerbaar element

Opdracht bij Werkwoorden en zinnen als bepaling:

zie Belangrijke woordenlijst, Les 14, Dialoog 1: A. Vertaaloefening

index grammaticacolleges

laatste wijziging: 28 februari 2014 | home