derde-/vierdejaarscursus 2001-2002

syntaxis

Jeroen Wiedenhof

eerste semester, donderdagen van 13:15u tot 15:00u
zaal 1177/112

colleges en opdrachten

13 sep | 20 sep | 27 sep | 4 okt | 11 okt | 18 okt | 25 okt | 1 nov | 8 nov | 15 nov | 22 nov | 29 nov | 6 dec


13 september

Inleiding

N.B: in verband met het openingscollege van de Praktijkstudies duurt het college vandaag tot 16:00u.


20 september

Het college vervalt in verband met de opening van het ULCL.


27 september

Tekst

Edward Sapir, "Language". David G. Mandelbaum, ed., Edward Sapir, Culture, Language and Personality, Berkeley: University of California Press, 1956, pp. 1-44 [pp. 7-32]. Reprinted from Encyclopedia of the social sciences (New York: Macmillan, 1933), Volume 9, pp. 155-169.


Paginanummers tussen vierkante haakjes volgen de herdruk in de paperback-uitgave van 1985.

Opdrachten

4 oktober

Tekst

R.H. Robins, "Syntactic Analysis". Eric P. Hamp, Fred W. Householder en Robert Austerlitz, eds., Readings in Linguistics II, Chicago: University of Chicago Press, 1966, pp. 386-395. Reprinted from Archivum linguisticum, Volume 13, 1961, pp. 78-89.

leeshulp

Vragen en opdrachten

toegift
Geef een analytische beschrijving van de volgende verspreking: "Nu snel tanden poetsen, anders is er geen voor meer lezen bij.". Context: gezegd door moeder tegen een kind dat ondanks het late uur door haar wil worden voorgelezen voor het slapen gaan.


11 oktober

Tekst en opdrachten: uitwerking van 27 september en 4 oktober, inclusief de toegift.


18 oktober

Tekst en opdrachten: rest artikel Robins, zie 4 oktober.

toegift
Binnenkort gaan we het hebben over valenties, ook "argumenten" genoemd. Als opwarmertje het volgende citaat uit het tijdschrift Mijn geheim, nr. 01/27, 2001. Op de voorpagina staat:

'60 KEER per jaar GRIEP, dat kón toch niet?'
Eindelijk weet Marieke wat ze mankeert

Valt u iets op aan deze tekst?


25 oktober

Tekst

E.V. Clark, Word choice and conceptual perspective. Mededelingen van de afdeling letterkunde, Nieuwe reeks, Deel 61 no. 11. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1998, pp. 53-95.

Vragen en opdrachten

Lees de tekst nauwkeurig. Maak aantekeningen van eventuele vragen over of problemen met de tekst, zodat deze op het college behandeld kunnen worden.


1, 8 en 15 november

Denk alvast na over een onderwerp voor het werkstuk. Op 1 november doen we een korte inventarisatie.

Tekst

Yilu Zhao, Distributional criteria for verbal valency in Chinese. Leuven: Peeters, 1996. Hoofdstuk 2: "Review of previous studies related to verbal valency in Chinese", pp. 53-95.

leeshulp

Vragen en opdrachten

22 november

Opdracht

Geef een eerste presentatie van het onderwerp van uw werkstuk. Behandel minimaal de volgende aspecten:

Breng op papier een eerste indeling in paragrafen mee, plus een aanzet tot de tekst zelf.

Tips:


29 november en 6 december

Tekst

Yuen Ren Chao, A Grammar of spoken Chinese. Berkeley: University of California Press, 1968. Hieruit de volgende stukken:

leeshulp

Opdracht

"A syllable is either stressed, in which case it has a tone, or unstressed and in the neutral tone. In a group of two, three, or four syllables of which none is in the neutral tone, the last has the loudest stress, the first next, and the inside syllables least loud. If one or more syllables are in the neutral tone, then the last stressed syllable has the main stress. Since all these different degrees of stress between syllables not in the neutral tone are predictable, the differences are not distinctive."

(b) uit de oratie van Vincent van Heuven:

"Wij denken nu dat klemtoon en lexicale toon elkaar over en weer uitsluiten. Mijn promovendus Bert Remijsen voorspelt dat er in principe geen taal bestaat die – tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar – klemtoon heeft en lexicale toon. Toch heeft Remijsen een uitzondering op zijn regel gevonden. Dat is het Samate Ma’ya, een taal die gesproken wordt op een eilandje voor de kust van Papua, het vroegere Nieuw Guinea. Het Samate Ma’ya is een mengtaal met invloeden uit de Austronesische taal­familie en uit de Papua-taalfamilie. De klemtoon zou dan afkomstig zijn uit de Austronesische taal, terwijl de lexicale toon is ingebracht door de Papua­taal. Het contact tussen de twee families is recent, zodat de mengtaal nog niet eenduidig heeft kunnen kiezen."

(c) de bespreking van het contrast tussen yeang.hwo 'onderhouden' en yeang-'hwo '(een huisdier) houden' op p. 437.

5. Valt u iets op aan het laatste voorbeeld van p. 438?
6. In welke volgorde staan de complementen in de lijst op pp. 444-446?
7. Formuleer het probleem van de "circularity of definition" op p. 448 in uw eigen woorden.
8. Op pp. 450-452 worden "intensifying complements" als een aparte groep behandeld. Is dat vanuit syntactisch oogpunt een goed idee? Vergelijk voor de beantwoording van deze vraag ook de volgende gegevens:
(a) de analyse van chy de tay bao 'zich te vol eten' op p. 438 als een onderwerp chy de 'dat men eet' en een gezegde tay bao 'te vol';
(b) een voorbeeld zoals Woo ley de heen. 'Ik ben erg moe.'.
9. Op p. 459 wordt gesteld dat complementen van richting "are normally in the neutral tone", zoals ook aangevoerd werd op p. 436. Zijn er uitzonderingen buiten de op p. 459 genoemde potentialisvormen?
10. Uit welke tijd dateert het voorbeeld op p. 462, noot 49?
11. Formuleer de redenering over drinkers en dromers op pp. 463-464 in uw eigen woorden.
12. Kunt u het laatste voorbeeld op p. 470, noot 54 verklaren?
13. Geef eerst een logische en dan een semantische uitleg van Nii dei bae fann chy-baole. 'You must eat a full dinner.' op p. 473.
14. Is uit de redenering op pp. 477-478 op te maken wat bae utz na.chu.lai zou betekenen?
15. Welke van de zes vormen onder punt (6) van p. 478 kunnen betekenen 'het uit een gans halen'?
16. Zouden de vormen keh en chiuh (pp. 479-480) historisch verwant kunnen zijn?laatste wijziging 29 november 2001

home