Grammatica van het Mandarijn

 

Tellen en rangschikken

Jeroen Wiedenhof

Literatuur

Vooraf lezen

Meenemen

Behandelde stof

Telwoorden

Getallen van één tot een biljoen

 • Het Nederlandse systeem

 • Het Mandarijnse systeem

 • Tientallen: het verschil tussen -shí en -shi

Het gebruik van líng 'nul'

 • Korte vormen voor ronde getallen

 • De karakters 零 en 〇

Rangtelwoorden

Vragende telwoorden

Breuken, procenten en decimalen

Tientallen procenten korting met 折 zhé

Naslag

Afwisseling van yi en niks in uitdrukkingen zoals
 • màn yi diǎr en màn diǎr rustig aan en beetje!'
 • mǎi yi běn zìdiǎn en mái běn zìdiǎn 'hij koopt een woordenboek
Zie Vooruitblik op les 11
Het verschil tussen  'één' en yi 'een, een of andere, een zekere' Zie Vooruitblik op les 11 en GR § 9.1.2
Liǎng en èr

Zie Vooruitblik op les 12 en GR § 9.3.3

Rangschikkingen

Plaats

 • De windrichtingen

 • Routebeschrijvingen in Chinese steden

 • Adressen: van groot naar klein; 路 'weg' en 街 jiē 'straat'

Tijd

 • Tijdsaanduidingen: ook van groot naar klein

 • Chinese en westerse jaartellingen; de uitspraak van jaartallen

 • Maanden van het jaar

 • Dagen van de week

 • Voor en na de middag

 • Uren als tijdstip en als tijdsduur; minuten, seconden

 • Eerdere en latere perioden

Maten en gewichten

Opdracht: Tellen en rangschikken

index grammaticacolleges

laatste wijziging: 13 februari 2014 | home