eerstejaarscursus Mandarijn 2001-2002

het laatste nieuws

Jeroen Wiedenhof

22 januari: overdracht coördinaat in tweede semester

Vanaf 15 januari 2002 worden Jeroen Wiedenhofs coördinerende taken in de propedeuse voor vijf maanden waargenomen door Ans van Broekhuizen-De Rooij (kamer 1177/020, telefoon 527.2531).

In het tweede semester loopt daarom de informatievoorziening over de cursus standaard-Mandarijn NIET VIA DEZE WEBPAGINA'S. Nadere bijzonderheden worden tijdens de colleges bekend gemaakt.


22 januari: uitslagen hertentamen

De uitslagen van het tentamen van 21 januari zijn bekend: zie de lijst. De tentamens zelf liggen in de nis tegenover kamer 003 en kunnen worden meegenomen.

14 januari: namenlijst hertentamen

Voor het hertentamen van 21 januari hangen de namenlijst voor het mondeling op de deur van kamer 020. De mondelingen worden gehouden vanaf 10 uur. Check deze lijst tijdig. Als uw naam ten onrechte niet vermeld is, neem dan even contact op met C.H. Lin, telefoon 071-527.2531.


13 december: tentamenuitslagen, mentorbijeenkomst

(1)

De uitslagen van het tentamen van 12 december zijn bekend: zie de lijst. De tentamens zelf liggen in de nis tegenover kamer 003 en kunnen worden meegenomen.

(2) Noteer voor het volgende semester alvast in uw agenda: de afsluitende mentorbijeenkomst voor groep A en B, met informatie over de studie in over het tweede semester. Zie voor zalen en tijden de mentorpagina.

11 december: aanvullende leesteksten deel 2

In de collegevrije periode van kerstmis en nieuwjaar is deel 2 van de aanvullende leesteksten geprogrammeerd. Dit gedeelte moet zelfstandig worden voorbereid vóór het begin van het tweede semester (28 januari 2002). Deze aanvullende leesteksten vormen dus een integraal onderdeel van het eerstejaarsprogramma. In de eerste collegeweek van het tweede semester wordt kennis van deze set teksten getest.

De opzet van deze teksten is grotendeels dezelfde als in deel 1: u leest achttien korte dialoogjes en verhaaltjes op basis van de woordenschat van het eerste semester. Slechts incidenteel zijn nieuwe uitdrukkingen toegevoegd. Nieuw is wel dat u kennismaakt met een aantal nieuwe Chinese lettertypen. Dit kan soms even puzzelen betekenen, dus begin op tijd! Wij raden u aan deze teksten schriftelijk voor te bereiden door een Nederlandse vertaling uit te schrijven. Als hulp bij het lezen is een geluidsbandje bijgevoegd.

verkoop

Vanwege de invoering van de euro vindt de verkoop van dit materiaal uitsluitend plaats direct na het kersttentamen, op woensdag 12 december vanaf 16:00u op het secretariaat T&C van China (kamer 1177/011).

Prijs van de teksten van deel 2 plus het bandje: f 5,= (wordt uitsluitend als set verkocht; liefst gepast betaald)


4 december: Sinterklaasliedjes

Verras de Sint met Chinese Sinterklaasliedjes.


26 november 2001: Aanvullende leesteksten beschikbaar

In de laatste week van dit semester wordt een bundel Aanvullende leesteksten gebruikt. Deze bundel is te koop op het secretariaat voor f 1,25. De programmering is te vinden op het rooster van week 13.


23 november 2001: uitwerking huiswerk beschikbaar

De uitwerking van het huiswerk van het grammaticacollege is beschikbaar. Vergelijk deze uitwerking met uw eigen resultaten. Eventuele vragen hierover kunt u a.s. maandag op college stellen.


8 november 2001: uitslag hertentamen; uitwerking huiswerk beschikbaar

(1)

De uitslagen van het tentamen van 8 november zijn bekend: zie de lijst. De tentamens zelf liggen in de nis tegenover kamer 013 en kunnen worden meegenomen.

(2) De uitwerking van het huiswerk van het grammaticacollege is beschikbaar. Vergelijk deze uitwerking met uw eigen resultaten. Eventuele vragen hierover kunt u a.s. maandag op college stellen.

6 november 2001: huiswerkzinnen op papier beschikbaar

In de nis tegenover kamer 013 liggen vanaf nu elke week 10 exemplaren van het huiswerk voor studenten met slechte toegang tot internet.


2 november 2001: tentamenuitslag beschikbaar

De uitslagen van het tentamen van 1 november zijn bekend: zie de lijst. De tentamens zelf liggen in de nis tegenover kamer 013 en kunnen worden meegenomen.


2 november 2001: uitwerking huiswerk beschikbaar

De uitwerking van het huiswerk van het grammaticacollege is beschikbaar. Vergelijk deze uitwerking met uw eigen resultaten. Eventuele vragen hierover kunt u a.s. maandag op college stellen.


25 oktober 2001: tentamen; huiswerk

(1)

Op 1 november wordt het eerste tentamen van dit semester gehouden. De onderstaande gegevens gelden zowel voor het tentamen van 1 november als voor het hertentamen van 8 november 2001.

tentamenstof

tentamenonderdelen

  • karakterkennis (lege plekken invullen)
  • vertaling Nederlands-Mandarijn (in transcriptie)
  • vertaling Mandarijn-Nederlands (in karakters)

tijden en zalen

Zie het tentamenrooster op het prikbord naast het secretariaat.

(2) De uitwerking van het huiswerk van dit college is beschikbaar. Vergelijk deze uitwerking met uw eigen resultaten. Eventuele vragen hierover kunt u a.s. maandag op college stellen.

22 oktober 2001: nieuwe groepsindeling

De nieuwe groepsindeling gaat in op 23 oktober: zie hiervoor de lijst. Op dinsdag 23 oktober heeft

Zie voor de overige zalen het collegerooster op het mededelingenbord.


18 oktober 2001: uitwerking huiswerk beschikbaar

De uitwerking van het huiswerk van het grammaticacollege is beschikbaar. Vergelijk deze uitwerking met uw eigen resultaten. Eventuele vragen hierover kunt u a.s. maandag op college stellen.


11 oktober 2001: uitwerking huiswerk beschikbaar

De uitwerking van het huiswerk van het grammaticacollege is beschikbaar. Vergelijk deze uitwerking met uw eigen resultaten. Eventuele vragen hierover kunt u a.s. maandag op college stellen.


9 oktober 2001: toets op 15 oktober

Op maandag 15 oktober wordt tijdens het grammaticacollege een korte toets afgenomen over alle tot nu toe behandelde stof. De toets heeft de vorm van (a) een woordenlijstje (lege plekken invullen: karakters-transcriptie-betekenis) en (b) het vertalen van enkele Nederlandse zinnen in het Mandarijn (karakters en transcriptie).


5 oktober 2001: leesopdracht, uitwerking huiswerk

(1) In de cursus Grammatica van het Mandarijn wordt op maandag 8 oktober het college over partikels vervolgd. Lees vooraf de opgegeven stukken over de partikels ma en ne.
(2) De uitwerking van het huiswerk van dit college is beschikbaar. Vergelijk deze uitwerking met uw eigen resultaten. Eventuele vragen hierover kunt u a.s. maandag op college stellen.

27 september 2001: uitwerking huiswerk beschikbaar

Voor het college Grammatica van het Mandarijn (maandagen van 9u tot 11u) is de uitwerking van het huiswerk beschikbaar. Vergelijk deze uitwerking met uw eigen resultaten. Eventuele vragen hierover kunt u a.s. maandag op college stellen.


25 september 2001: leesopdracht voor grammaticacollege

Ter voorbereiding van het college van maandag 1 oktober moet worden gelezen: hoofdstuk 3 (pp. 44-51) van de syllabus Grammatica van het Mandarijn.


24 september 2001: zaalwijziging di 25 sep voor groepen B&C

Op dinsdag 25 september hebben de groepen B en C eenmalig gezamenlijk college in zaal 1175/002.


21 september 2001: uitwerking huiswerk beschikbaar

Voor het college Grammatica van het Mandarijn (maandagen van 9u tot 11u) is de uitwerking van het huiswerk over woordsoorten beschikbaar. Vergelijk deze uitwerking met uw eigen resultaten. Eventuele vragen hierover kunt u a.s. maandag op college stellen.


20 september 2001: experiment COLUM afgeblazen

De opleiding heeft inmiddels bericht gekregen van de Projectgroep Computer-Ondersteund Onderwijs (COO) dat de eerder gemelde storingen helaas van langdurige aard zijn. Daarom is besloten om dat voor eerstejaars studenten de eis vervalt om de 13 experimentele sets van het programma COLUM door te nemen.

OPROEP: wanneer later dit najaar de technische storingen zijn verholpen, hopen we dat een aantal studenten bereid zal zijn om op vrijwillige basis een gedeelte van het programma COLUM te beluisteren. Geïnteresseerden kunnen zich nu al opgeven bij Ans de Rooij.


14 september 2001: wijziging mentorbijeenkomsten groep C

De mentorbijeenkomsten van groep C zijn verzet naar woensdag van 15 tot 16 uur. Zie voor de zaalnummers de bijgewerkte pagina over het mentoraat.


11 september 2001: zalen voor mentorbijeenkomsten bekend

Voor groepen A, B en C zijn inmiddels zalen gereserveerd voor drie mentorbijeenkomsten in september en een bijeenkomst aan het begin van het tweede semester. Zie voor de zaalnummers de pagina over het mentoraat


10 september 2001: computerstoringen en tips

Zoals tijdens de instructie voor COLUM bleek, weigert in de zalen 1175/126a en 1175/126b op veel computers het geluid. Aan deze problemen wordt momenteel gewerkt.

Wie in COLUM geen geluid hoort kan op dit moment het volgende proberen:laatste wijziging 22 januari 2002

home