tweedejaars cursus 2000-2001

inleiding Chinese taalkunde, tweede semester

Jeroen Wiedenhof

vrijdagen van 9:15u tot 11:00u
zaal 1176/004 

algemene informatie

voor deelnemers: zie de syllabus van dit college

voor belangstellenden: zie informatie over de cursus inleiding Chinese taalkunde


opdrachten

2 feb | 9 feb | 16 feb | 23 feb | 2 mrt | 9 mrt | 16 mrt | 23 mrt | 30 mrt | 6 apr27 apr4 mei11 mei |


voor 2 februari 2001

Onderwerp van dit college: betekenis (#1 van 2)

Teksten

1. Vincent Icke, "Bama goreng", NRC, 20 januari 2001, p. 50.

2. Het volgende fragment uit Todd Solondz' film Happiness (1998):

[Een man en een vrouw zitten in een sjiek restaurant. 
Hij kijkt diep ongelukkig. Zij wil het uitmaken.]
Man: "Is it someone else?"
Vrouw: "No, it's just you."
Dit fragment is ook te beluisteren en te bezichtigen in de trailer  van de film.
Opdrachten

1. Over Icke, "Bama goreng"

De educatieve en politieke aspecten van de BAMA-hervormingen zullen we op college niet bespreken; na u de zondvloed. Wel kijken we nog eens door een taalkundige bril naar de titel van deze column.

a. Wat betekent bami goreng? Uit welke taal of welke talen heeft het Nederlands deze uitdrukking ontleend?

b. Hoe legt Vincent Icke de titel "Bama goreng" uit?

c. Hoe zou u als taalbeschrijver de titel uitleggen? Kunt u de betekenis van de titel en de strekking van het artikel met elkaar in verband brengen? Noem in uw antwoord in ieder geval alle woorden waarmee gespeeld wordt, en schrijf van elk van die woorden een korte betekenisomschrijving op.

2. Over Todd Solondz, Happiness

Een grap uitleggen maakt de grap niet leuker, maar scherpt wel het opmerkingsvermogen tijdens onze excursie door het landschap van de taal. Daarom:

a. Leg in uw eigen woorden uit waarom het fragment grappig is (of, als u het fragment niet grappig vindt, op welke manier het grappig is bedoeld).

b. Een ENTITEIT is een ding, een wezen of een zaak. Voorbeelden van entiteiten zijn muren, buren en uren. Hoeveel entiteiten worden er aangeduid in de eerste zin van het fragment? En hoeveel in de tweede zin?


voor 9 februari 2001

Onderwerp van dit college: betekenis (#2 van 2)

Tekst

Yuen Ren Chao, "Ambiguity in Chinese". Uit Anwar S. Dil, "Aspects of Chinese sociolinguistics: Essays by Yuen Ren Chao", Stanford: Stanford University Press, 1976, pp. 293-308. Oorspronkelijk verschenen in Søren Egerod en Else Glahn, red., Studia serica Bernhard Karlgren dedicata, København: Ejnar Munksgaard, 1959, pp. 1-13.

Boek vermist: Anwar S. Dils verzamelbundel is in de catalogus van de Leidse UB te vinden onder de signatuur (= plaatsingscode) "SINOL 1.800.101", maar helaas is het boek verdwenen. Uw tekst komt uit mijn privé-exemplaar; ik zal dit boek meenemen naar het college.
Opdrachten

Yuen Ren Chao is een van de meest beroemde figuren uit de geschiedenis van de Chinese taalkunde.

1. Zoek via internet (bibliotheekcatalogi, zoekmachines) antwoord op de volgende vragen:

2. Hoe heet het transcriptiesysteem dat Chao in dit artikel gebruikt? Waarom gebruikt hij niet gewoon Pinyin?

3. Zijn de volgende paren van uitdrukkingen voorbeelden van

a. wat Chao skewed relationships noemt; of

b. homonymie; of

c. polysemie; of

d. geen van deze drie gevallen.


voor 16 februari 2001

Onderwerp van dit college: vorm (#1 van 2)

Tekst

"Introduction" en "Phonology: The Cantonese sound system" uit: Stephen Matthews & Virginia Yip, Cantonese, A comprehensive grammar. London: Routledge, 1994, pp. 1-30.
Opdrachten

1. Over Matthews & Yip, Cantonese

U heeft in het eerste semester inleidende teksten over fonetiek en fonologie gelezen. Kijk die zo nodig nog eens na.

a. Wat was ook weer de taakverdeling tussen de fonetiek en de fonologie?

b. Maak een diagram met op de horizontale as de tijd en op de vertikale as de toonhoogte. Teken daarin de tonen ("basic tones") van het Kantonees.

c. Zijn "g" en "gw" fonemen? Zo nee, hoe zou u hun functie dan omschrijven?

d. Zijn "basic tones" fonemen? Zo nee, hoe zou u hun functie dan omschrijven?

e. Zijn de tonen die onder "tone change" behandeld fonemen? Zo nee, hoe zou u hun functie dan omschrijven?

2. Over de tot nu toe behandelde stof

Taalkunde bedrijven is ook: constant de oren open houden. Ga na welke gesproken uitdrukking (dus geen schriftelijke bronnen!) u deze week in het Nederlands tegenkomt die u nog niet kende. Transcribeer daarvan:

a. de vorm; en

b. de betekenis.

zie ook de uitwerking van deze opdracht


voor 23 februari 2001

Onderwerp van dit college: vorm (#2 van 2)

Tekst

"The neutral tone" = hoofdstuk 7 van Chin-Chuan Cheng, A synchronic phonology of Mandarin Chinese, Den Haag: Mouton, 1973, pp. 54-83.
Opdrachten

1. Lopende zaken

a. Voor vier deelnemers staat opdracht 2 van 16 februari nog open.

b. Willen de studenten met collegekaartnummers 94.09068 en 94.09297 even langskomen? (1177/013)

2. Over Cheng, "The neutral tone"

a. Transcribeer de acht uitdrukkingen van voorbeeld (101) in Pinyin.

b. Bedenk zelf vier voorbeelden van het soort tegenstelling dat in voorbeeld (101) wordt geïllustreerd.

c. Wat is de technische naam van dit type tegenstelling? Is dit een fonetisch of een fonologisch verschijnsel? Waarom is deze notie zo belangrijk voor de beschrijving van menselijke talen?

d. Maak toondiagrammen (vergelijk opdracht 1b van 16 februari) van de twee uitspraken die Cheng geeft voor het Mandarijnse woord voor 'radio'.

e. Wat wordt er bedoeld met de bewering dat voorbeelden (119a) en (119b) "bisyllabic rather than compound words" zijn?

f. Van voorbeeld (119c) wordt op p. 61 gezegd dat "both constituents are nouns, and both mean 'eye'". Geef hierop commentaar op basis van uw eigen kennis van het Mandarijn.

g. Op p. 65 staat "Unfortunately we have no other conclusive evidence to support this claim". Waarom zou dat jammer zijn?

h. "Normally only low vowels in unstressed syllables are reduced to schwa" (p. 65): noem hiervan drie voorbeelden die niet in de tekst staan. Geef van elk voorbeeld de transcriptie in Pinyin en de betekenis.

i. In (156) wordt de volgende regel gegeven: "  o / u___+ ". Daarbij geeft het teken + een morfeemgrens aan. Schrijf in een gewone Nederlandse zin op wat regel (156) betekent.


voor 2 maart 2001

Het geplande college vervalt wegens ziekte van de gastdocent. Tekst en opdrachten worden verschoven naar het college van 9 maart.


voor 9 maart 2001

Gastcollege door Prof.dr. George van Driem

Onderwerp van dit college: historische taalkunde

Tekst

"Introduction" = hoofdstuk 1 van William H. Baxter, A handbook of Old Chinese Phonology, Berlin: Mouton de Gruyter, 1992, pp. 1-26.
Opdrachten

Beantwoord de volgende vragen:

1. Welke talen in Azië zijn genetisch verwant aan het Chinees, d.w.z. behoren tot dezelfde taalfamilie als het Chinees?

2. Hoe weten we dat?


voor 16 maart 2001

Onderwerp van dit college: syntaxis (#1 van 3)

Tekst

"Green ideas" (= hoofdstuk 11) en "Tweedledum and Tweedledee" (= hoofdstuk 14) uit Marina Yaguello, Language through the looking glass: Exploring Language and linguistics, Oxford: Oxford University Press, 1998, pp. 113-129 en 152-160.
 
Opdrachten

De teksten zijn kort, maar niet altijd even gemakkelijk. U krijgt deze week geen opdrachten, zodat u extra tijd heeft om deze hoofdstukken te bestuderen.


voor 23 maart 2001

Gastcollege door Prof.dr. Lisa Cheng

Onderwerp van dit college: syntaxis (#2 van 3)

Tekst

Lisa L.-S. Cheng, C.-T. James Huang en C.-C. Jane Tang, "Negative particle questions: A dialectal comparison". Uit James R. Black en Virginia Motapanyane (red.), Microparametric syntax and dialect variation, Amsterdam: John Benjamins, 1996, pp.
Opdrachten

Lees de hoofdtekst (pp. 41-67). Het lezen van de appendix (pp. 68-77) is facultatief.


voor 30 maart 2001

Onderwerp van dit college: syntaxis (#3 van 3)

Tekst

Passages uit hoofdstuk 4 "Morphological types" en hoofdstuk 5 "Syntactical types" van Yuen Ren Chao, A Grammar of Spoken Chinese, Berkeley: University of California Press, 1968, pp. 194, 258-285.
Opdrachten

1. Bekijk deze beroemde grammatica van het Mandarijn (inhoudsopgave, opmaak, transcriptie, index). Een exemplaar staat op het plankje met grammatica's bij de handboeken in de Westerse bibliotheek van het Sinologisch Instituut. Het boek heeft nummer L7 C10.

2. Lees de bovengenoemde pagina's. Raadpleeg waar nodig de bijgevoegde pp. xx-xxii van de conventies en afkortingen.


voor 6 april 2001

Onderwerp van dit college: taalverwerving

Tekst

E.V. Clark, Word choice and conceptual perspective. Mededelingen van de afdeling letterkunde, Nieuwe reeks, Deel 61 no. 11. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1998.
Opdrachten

Lees de tekst nauwkeurig.


voor 27 april 2001

Onderwerp van dit college: werkstukken
 
Opdrachten

Kusuma, Lee, Oosterbaan: geen college
Andere deelnemers:
Cortlever: 9:45 bespreking, 1177/103
Venema: 9:15 voorlopige tekst inleveren, 1177/013
Wichers: 9:20 bespreking, 1177/103


voor 4 mei 2001

Onderwerp van dit college: Klassiek Chinees (#1 van 2)

Tekst

E. G. Pulleyblank, Outline of Classical Chinese Grammar. Vancouver: University of British Columbia Press, 1995, pp. 23-38, 61-68.
Opdrachten


voor 11 mei 2001

Onderwerp van dit college: Klassiek Chinees (#2 van 2)

Tekst

Jos. L.M. Mullie, C.I.C.M., Grondbeginselen van de Chinese letterkundige taal. Leuven: Dewallens, 1946, 1e deel, pp. 265-277.
Opdrachten


laatste wijziging 7 mei 2001

home